ul. Klonowa 2, Klępina
66-010 Nowogród Bobrzański

Nasze specjalizacje

Hydrotechnika

Hydrotechnika

Różnorodne konstrukcje stosowane w budownictwie wodno-melioracyjnym, takie jak budowa i remonty obiektów hydrotechnicznych (przepusty, regulacje cieków wodnych, budowle piętrzące, wały i ściany), a także umocnienia brzegowe rzek i zbiorników wodnych.
Więcej
Budownictwo

Budownictwo

Budowa obiektów inżynieryjnych (konstrukcje żelbetowe, słupy, dźwigary, rygle, belki podsuwnicowe, fundamenty, ściany oporowe), odwodnienia pasów drogowych, korytowanie wraz z wykonaniem podbudowy, osadzanie krawężników, obrzeży, korytek, kompleksowe wykonanie nawierzchni, drogi szutrowe (leśne).
Więcej
Transport

Transport

Zajmujemy się przede wszystkim sprzedażą kruszyw, grysów (betonowych, asfaltowych, ozdobnych): granity, bazalty, szarogłazy, żwiry. Dodatkowo organizujemy przewóz kruszyw i transport międzynarodowy, jak również roboty ziemne (niwelacja terenu). Podstawą naszych usług transportowych jest terminowość i niezawodność. 
Więcej

Nasze realizacje

 • Budowa hali produkcyjnej
  Budowa hali produkcyjnej z budynkiem biurowo-socjalnym dla zakładu obróbki metali w Nowym Kisielinie, Zielona Góra; termin realizacji: 12.03.2018-15.01.2019
  Więcej
 • Budowa Fabryki Styropianu
  Budowa budynku biurowo-socjalnego oraz hali produkcyjnej w Nowym Kisielinie, Zielona Góra; termin realizacji: 31.10.2016-31.10.2017
  Więcej
 • Rozbudowa szkoły
  Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Pro-Novo w Bogaczowie; termin realizacji: 08.06.2016-31.08.2016
  Więcej
 • Budowa instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych
  Zlokalizowanej w Poznaniu, termin realizacji: 15.10.2014- 25.11.2015
  Więcej
 • Projektowanie i budowanie zakładu zagospodarowania odpadów
  W Marszowie, gm. Żary, termin realizacji: 17.10.2013-30.01.2015
  Więcej
 • Rekultywacja składowiska
  W Lubsku w ramach Projektu pn. Gospodarka odpadami w obrębie powiatu żarskiego i żagańskiego, termin realizacji: 25.10.2013-28.02.2015
  Więcej
 • Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu
  W ciągu drogi powiatowej nr 2705F (ul. Poniatowskiego) w km 0+631 wraz z przebudową dróg dojazdowych w mieście Iłowa, termin realizacji: 12.08.2013-10.12.2013
  Więcej