ul. Bukowa 8 Nowogród Bobrzański

Nasze specjalizacje

Hydrotechnika

Hydrotechnika

Różnorodne konstrukcje stosowane w budownictwie wodno-melioracyjnym, takie jak budowa i remonty obiektów hydrotechnicznych (przepusty, regulacje cieków wodnych, budowle piętrzące, wały i ściany), a także umocnienia brzegowe rzek i zbiorników wodnych.
Więcej
Budownictwo

Budownictwo

Budowa obiektów inżynieryjnych (konstrukcje żelbetowe, słupy, dźwigary, rygle, belki podsuwnicowe, fundamenty, ściany oporowe), odwodnienia pasów drogowych, korytowanie wraz z wykonaniem podbudowy, osadzanie krawężników, obrzeży, korytek, kompleksowe wykonanie nawierzchni, drogi szutrowe (leśne).
Więcej
Transport

Transport

Zajmujemy się przede wszystkim sprzedażą kruszyw, grysów (betonowych, asfaltowych, ozdobnych): granity, bazalty, szarogłazy, żwiry. Dodatkowo organizujemy przewóz kruszyw i transport międzynarodowy, jak również roboty ziemne (niwelacja terenu). Podstawą naszych usług transportowych jest terminowość i niezawodność. 
Więcej

Nasze realizacje

 • Budowa instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych
  Zlokalizowanej w Poznaniu, termin realizacji: 15.10.2014- (trwa)
  Więcej
 • Projektowanie i budowanie zakładu zagospodarowania odpadów
  W Marszowie, gm. Żary, termin realizacji: 17.10.2013-30.01.2015
  Więcej
 • Budowa placów i dróg i przebudowa sieci uzbrojenia terenu
  W rejonie PST JW 2423 Żagań, termin realizacji: 07.09.2012-14.10.2013
  Więcej
 • Rekultywacja składowiska
  W Lubsku w ramach Projektu pn. Gospodarka odpadami w obrębie powiatu żarskiego i żagańskiego, termin realizacji: 25.10.2013-28.02.2015
  Więcej
 • Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu
  W ciągu drogi powiatowej nr 2705F (ul. Poniatowskiego) w km 0+631 wraz z przebudową dróg dojazdowych w mieście Iłowa, termin realizacji: 12.08.2013-10.12.2013
  Więcej
 • Budowa urządzeń małej retencji
  Na terenie Nadleśnictwa Krzystkowice: obiekt Drągowina i obiekt Grabowiec, termin realizacji: 07.09.2012-11.01.2013
  Więcej
 • Przebudowa zjazdów pożarowych
  Od oddziału 142 w leśnictwie Krzywaniec do oddziału 151 w leśnictwie Kosynka, termin realizacji: 02.07.2012-15.09.2012
  Więcej