ul. Bukowa 8 Nowogród Bobrzański

Budowa instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych

Zlokalizowanej w Poznaniu, termin realizacji: 15.10.2014- (trwa)

Projektowanie i budowanie zakładu zagospodarowania odpadów

W Marszowie, gm. Żary, termin realizacji: 17.10.2013-30.01.2015

Budowa placów i dróg i przebudowa sieci uzbrojenia terenu

W rejonie PST JW 2423 Żagań, termin realizacji: 07.09.2012-14.10.2013

Rekultywacja składowiska

W Lubsku w ramach Projektu pn. Gospodarka odpadami w obrębie powiatu żarskiego i żagańskiego, termin realizacji: 25.10.2013-28.02.2015

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu

W ciągu drogi powiatowej nr 2705F (ul. Poniatowskiego) w km 0+631 wraz z przebudową dróg dojazdowych w mieście Iłowa, termin realizacji: 12.08.2013-10.12.2013
WIĘCEJ

Budowa urządzeń małej retencji

Na terenie Nadleśnictwa Krzystkowice: obiekt Drągowina i obiekt Grabowiec, termin realizacji: 07.09.2012-11.01.2013

Przebudowa zjazdów pożarowych

Od oddziału 142 w leśnictwie Krzywaniec do oddziału 151 w leśnictwie Kosynka, termin realizacji: 02.07.2012-15.09.2012

Budowa urządzeń małej retencji

Na terenie Nadleśnictwa Lubsko realizowana w ramach Projektu zwiększania możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych, termin realizacji: 19.06.2012-20.10.2012

Remont drogi leśnej

W leśnictwie Wysoka w Nadleśnictwie Krzystkowice, termin realizacji: 11.09.2012-12.10.2012

Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej

We wsiach Grabowiec i Lipno ze zrzutem ścieków do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koźla, termin realizacji: 15.09.2011-13.08.2012
WIĘCEJ

Remont dróg leśnych

W Nadleśnictwie Krzystkowice leśnictwo Kotowice, termin realizacji: 27.07.2011-31.10.2011

Rozbiórka drewnianego mostu oraz budowa nowego o konstrukcji żelbetonowej

W Nadleśnictwie Krzystkowice nad rzeką Brzeźnica w km 9+880 na trasie Drągowina-Brzeźnica wraz z remontem dróg na dojazdach na długości 0,1km, termin realizacji: 24.05.2011-09.12.2011

Remont dróg leśnych

W Nadleśnictwie Krzystkowice leśnictwo Klępina i leśnictwo Biedrzychowice, termin realizacji: 29.04.2011-30.07.2011

Remont i przebudowa nawierzchni ulic oraz ciągów pieszych

Na Osiedlu Słonecznym w Nowogrodzie Bobrzańskim, termin realizacji: 25.08.2010-31.05.2011

Remont dróg leśnych

W Nadleśnictwie Krzystkowice w leśnictwie Podgórzyce i leśnictwie Krzywaniec, termin realizacji: 15.11.2010-29.12.2010.