ul. Klonowa 2, Klępina
66-010 Nowogród Bobrzański

Kompleksowa obsługa inwestycji hydrotechnicznych począwszy od projektu po ostateczne decyzje administracyjne dopuszczające wznoszone obiekty do użytkowania. Budowa obiektów piętrzących oraz obiektów infrastruktury melioracyjnej. Regulacja cieków wodnych.

Budowa oraz remonty umocnień brzegowych rzek i zbiorników wodnych. Projektowanie oraz wykonawstwo w zakresie ścianek szczelnych, umocnień gabionowych, narzutów kamiennych, umocnień faszynowych oraz wszelkich konstrukcji stosowanych w budownictwie wodno-melioracyjnym.

REALIZACJE
Budowa obiektów inżynieryjnych (konstrukcje żelbetowe, słupy, dźwigary, rygle, belki podsuwnicowe, fundamenty, ściany oporowe).
Oferujemy sprzedaż kruszyw, grysów (betonowych, asfaltowych, ozdobnych): granity, bazalty, szarogłazy, żwiry. Dodatkowo specjalizujemy się w transporcie krajowym i międzynarodowym, a także w robotach ziemnych (niwelacja terenu), transporcie niskopodwoziowym, a także transporcie zboża. Podstawą naszych usług jest terminowość i niezawodność.