ul. Klonowa 2, Klępina
66-010 Nowogród Bobrzański

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu

W ciągu drogi powiatowej nr 2705F (ul. Poniatowskiego) w km 0+631 wraz z przebudową dróg dojazdowych w mieście Iłowa, termin realizacji: 12.08.2013-10.12.2013